Preču izlase 0 Grozs 0.00
_you_are_offline

Datu privātuma politika

Datu privātuma politikas - apraksts

Privātuma politikas satura rādītājs 

 • Vispārīgie noteikumi
 • Personas datu apstrādes nolūki, mērķi un likumīgais pamats
 • Apstrādātie dati
 • Datu subjektu tiesības
 • Saziņa saistībā ar personas datiem
 • Datu glabāšana un kopīgošana
 • Sīkfailu politika
 • Konfidencialitāte un drošība

Termini un definīcijas

 • Privātuma politika vai Politika - Privātuma politika, kura nosaka Pircēja personas datu apstrādes kārtību.
 • Hestio (vai uzņēmums vai mēs)- Hestio AS, Kleistu iela 18a-2, Rīga, Latvija, LV-1067, vienotais reģistrācijas Nr. 40003972121.
 • VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīlī pieņemtā regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

 Noteikumi un Politika ir saistīti dokumenti, daudz maz jāturas pie Noteikumos definētiem jēdzieniem. Piemēram, E-komercijas vietne vai vietne hestio.lvMūsu prioritāte ir pasargāt informāciju un cienīt jūsu konfidencialitāti, kamēr izmantojat mūsu vietni hestio.lv, tāpēc mēs rūpējamies par drošības pasākumiem un ērtībām tīmekļa vietnes lietošanas laikā. Šajā Politikā ir izklāstīti noteikumi un apmērs, kādā tiek apstrādāti jūsu personas dati un ar jums saistītās tiesības un atbildība.

Privātuma politika kopā ar hestio.lv tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem https://hestio.lv/pp/noteikumi regulē Hestio  tīmekļa vietnes un (vai) mobilās lietotnes izmantošanu.

Šī Privātuma politika neattiecas uz trešo pušu lietotnēm, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm, pat tad, ja jūs tās lietojat/piekļūstat tām ar hestio.lv starpniecību. Šī Privātuma politika neattiecas uz informāciju, kuru sniedz vai iegūst trešās puses. Ja šī Privātuma politika nav attiecināma, pirms sniedzat savus personas datus, jums vajadzētu izlasīt  Privātuma politiku un saistītos noteikumus, kas publicēti attiecīgajā tīmekļa vietnē vai lietotnē, kuru izmantojat, vai kura attiecināma uz citiem pakalpojumiem, kurus izmantojat.

Privātuma politikā sniegta informācija par to, kā vācam, izmantojam, glabājam un apstrādājam jūsu personas datus, tādēļ rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, pirms sākat izmantot hestio.lv pakalpojumus. Reģistrējoties vai kā citādi izmantojot hestio.lv tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, jums būs jāapliecina, ka izlasījāt un izpratāt šo Privātuma politiku. Ja nepiekrītat šai Privātuma politikai, iesakām neizmantot hestio.lv tīmekļa vietni un (vai) mobilo lietotni.

Jūsu personas datu pārzinis ir Hestio AS, juridiskās personas vienotais reģistrācijas Nr. 40003972121, adrese: Kleistu iela 18a-2, Rīga, Latvija, LV-1067, kontakttālrunis +371 67609500, e-pasta adrese: info@hestio.lv .

 

 

Personas datu apstrādes nolūki, mērķi un likumīgais pamats

Mēs iegūstam un apstrādājam tikai atbilstošus un būtiskus jūsu personas datus, kuri ir vajadzīgi mērķiem, kuru dēļ tos apstrādā. Ņemot vērā  piedāvājumā esošos  un jūsu izmantojamos hestio.lv pakalpojumus, funkcijas un jūsu cita veida mijiedarbību ar mums, varam apstrādāt šādus jūsu personas datus:

1. Iepirkšanās un pakalpojumi tiešsaistē

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams pirkuma līgumu noslēgšanai un citu mūsu pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, šādiem mērķiem:

 • Izveidot personīgo Kontu un nodrošinātu Konta pārvaldību;
 • nodrošināt vietnes hestio.lv un mobilās lietojumprogrammas darbību, lai parādītu un pārdotu sortimentā esošās preces;
 • noslēgt līgumus;
 • apstrādāt noslēgtus līgumus,  piemēram, izrakstīt rēķinu, nodrošināt maksājumu, atlasīt un piegādāt preces un nodrošināt citas no noslēgtā līguma izrietošās saistības, tostarp sazināties par iespējamām izmaiņām pasūtījumā, par piegādes laiku, par piegādes saņemšanu utaml.;
 • visos līmeņos garantēt mūsu pakalpojumu drošību, funkcionalitāti un stabilitāti.

Kontā esošā informācija tiek izmantota pasūtījumu veikšanai un izpildei, vietnes hestio.lv piedāvājumiem, pasūtījumu vēsturei, pirkumu grozu saglabāšanai, noteiktu preču atzīmēšanai. 

Kontā nepieciešams uzturēt precīzu un aktuālu informāciju, citādi pasūtījumu var nebūt iespējams izpildīt.

Ja noslēgts līgums vai tas nepieciešams, lai izpildītu un nodrošinātu pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot, jūsu personas dati tiek apstrādāti pamatojoties  uz līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta “b” apakšpunkts). Pārējos gadījumos likumīgais pamatojums ir Hestio  leģitīmās intereses un likumīgās saistības (VDAR 6. panta 1. punkta “c” un “f” apakšpunkts). 

 

2. Preču un pakalpojumu piedāvāšana

Mēs apstrādājam jūsu datus tādā apmērā, kāds nepieciešams lai:

 • iepazīstinātu ar sortimentā esošajām precēm un pakalpojumiem;
 • nodrošinātu pakalpojumus, kas tiek piedāvāti arī Hestio apmeklētos pasākumos;
 • piedāvātu, piegādātu un apstrādātu dāvanu kartes;
 • piedāvātu atlaides, dāvanas un īpašas cenas;
 • nodrošinātu iespēju dalībai lojalitātes programmās, konkursos, spēlēs, izlozēs utaml.

Lai piedāvātu preces un pakalpojumus jūsu dati var tikt apstrādāti arī šādiem nolūkiem:

 • lai analizētu  vietnē hestio.lv parādīto preču biežumu un piedāvātu hestio.lv preces un pakalpojumus, kas atbilst jūsu iepirkumu vēsturei un preferencēm;
 • lai personalizētu hestio.lv zīmolu preču un pakalpojumu piedāvājumu, pamatojoties uz jūsu sniegtajiem datiem;
 • lai pielāgotu vietnes skatus un veidotu ieteikumus, kas atbilst jūsu  preferencēm;
 • izvērtētu ar iepirkšanās procesu saistītos datus, tostarp veiktās atgriešanas un atcelšanas gadījumus;

Šādam nolūkam mēs izmantojam ierīces datus un piekļuves datus, kā arī analogos datus no mūsu partneriem. Personalizēta preču un pakalpojumu attēlošana ļauj jums viegli un ērti izmantot  vietni hestio.lv, kā arī garantē to, ka visas piedāvātās preces ir pieejamas. Izmantojot personalizāciju, mēs varam piedāvāt jūsu vajadzībām atbilstošas preces un pakalpojumus, izveidot īpašos piedāvājumus tai skaitā lojalitātes programmas, piedāvāt atlaides, kuponus, informēt par izlozēm, loterijām, spēlēm un konkursiem.

Jūsu preferencēm pielāgotu preču nodrošināšanas nolūkos veiktās datu apstrādes likumīgais pamats ir Hestio leģitīmās intereses tiešās tirdzniecības veidā un jūsu sniegtā piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta “a” un “f” apakšpunkts).

 

3. Reklāma un tirgus izpēte, datu analīze, statistika

Datu analīzē, tostarp tirgus izpētē, mēs izmantojam jūsu datus reklāmas vajadzībām šādiem nolūkiem:

 • izveidot lietotāju mērķu grupas (arī sociālajos tīklos, piemēram, Facebook) ar līdzīgām interesēm un vēlmēm, ar līdzīgu pieeju tīmekļa vietnes izmantošanai vai iepirkumiem (segmentācija);
 • apkopot un apstrādāt statistisku informāciju par, iepirkšanās un  vietnes hestio.lv izmantošanas paradumiem, preču izvēlēm un izmantot šo informāciju uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai un darbībās, kas reklamē Hestio piedāvāto zīmolu preces un pakalpojumus;
 • identificēt un prognozēt tendences;
 • veidot interneta iepirkšanās prognozes;
 • izplānot reklāmas darbības un analizēt to efektivitāti kopumā un noteiktās mērķa grupās;
 • uzlabot un pielāgot reklāmas darbības attiecībā uz precēm un pakalpojumiem;
 • reklamēt preces un pakalpojumus;
 • nodrošināt informēšanu par hestio.lv jaunumiem, sniegt informāciju, ziņojumus.

Tādējādi, mēs varam izstrādāt jaunus un uzlabot savus pakalpojumus un saskaņā ar jūsu preferencēm varam piedāvāt interesantas un aktuālas preces no visiem Hestio  zīmoliem, sniegt informāciju par mūsu komerciālām aktualitātēm, precēm un pakalpojumiem. Šim nolūkam mēs izmantojam statistikas datus, kas tiek apkopoti un ir pseidonimizēti un anonīmi, kā arī datus, kas ar papildu darbībām var tikt saistīti ar konkrētu personu.

Apstrādes likumīgais pamats ir Hestio  leģitīmās intereses tiešās tirdzniecības veidā un jūsu sniegtā piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta “a”un “f” apakšpunkts).

 

4. Preču un tehnoloģiju izstrāde

Mēs izmantojam jūsu datus ar mērķi piedāvāt jaunas preces un pakalpojumus (izveidot lietojumprogrammas, attīstīt tehnoloģijas, personalizēt pakalpojumus) un pielāgot tos jūsu preferencēm. To veicot, mēs izmantojam apkopotus, pseidonimizētus vai anonimizētus datus, kas atvieglo un paātrina problēmu novēršanu attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē, un ir noderīgi klientu apkalpošanas līmenī. Tādējādi mēs mēģinām izpildīt šādus mērķus:

 • izveidot tehniskus risinājumus, kas novērš ar atbilstošo preču atrašanu saistītas problēmas, lai vienkāršotu jūsu iepirkšanos;
 • vienkāršot kanālus saziņai ar Hestio , izmantojot automatizētus saziņas risinājumus (piem., sarunbotu);
 • optimizēt personalizētus pakalpojumus un tehnoloģijas attiecībā uz datu analīzi, Hestio  zīmolu reklāmām un iepirkšanos tiešsaistē;
 • attīstīt tehnoloģijas, lai garantētu IT sistēmu un personas datu drošību;;
 • optimizēt uzņēmējdarbības un loģistikas procesus, tostarp paātrināt un vienkāršot noslēgto līgumu izpildi un piedāvāto pakalpojumu veikšanu;
 • nepārtraukti attīstīt tehniskos risinājumus, lai vienkāršotu un optimizētu piedāvāto preču un pakalpojumu personalizāciju;
 • ieviest un attīstīt risinājumus automātiskai klientu ziņoto problēmu risināšanai;
 • izstrādāt un verificēt programmatūras risinājumus, kas paredzēti nepieciešamo uzņēmējdarbības un loģistikas darbību optimizēšanai.

Jūsu datu apstrādes likumīgais pamats ir Hestio  leģitīmās intereses attiecībā uz tehnoloģiju izstrādi, kas nepieciešamas pareizai uzņēmuma darbībai un preču un pakalpojumu nodrošināšanai kā arī drošības pasākumiem (VDAR 6. panta 1. punkta “d” un “f” apakšpunkts).

 

5. Pakalpojumu optimizēšana, drošība

Lai uzlabotu uzņēmējdarbību un aizsargātu Hestio intereses, jūsu dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • uzlabot Klientu apkalpošanas dienesta sniegtos pakalpojumus, it īpaši ieviešot ziņoto problēmu apstrādes vienkāršošanas risinājumus (pakalpojuma automatizācija);
 • novērst krāpšanu un citas krimināli sodāmas darbības;
 • novērst mūsu vietnes, preču vai pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu;
 • nodrošināt atbilstību patērētāja tiesībām, kas rodas pēc līguma noslēgšanas (piemēram, tiesības iesniegt sūdzības vai atgriezt preces);
 • pareizi izpildīt Hestio pienākumus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu (darījuma dokumentācija un nodokļu dokumentācijas uzglabāšana);
 • pierādīt uzņēmuma atbilstību tiesību aktiem, it īpaši attiecībā uz patērētāju tiesībām un personas datu aizsardzību;
 • izskatīt un apstrādāt ar patērētāju tiesībām saistītas prasības, piemēram, veikt darbības saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām garantijām vai preču atgriešanu pirms pirkuma līguma noslēgšanas un pēc tam, tostarp arī tiešas saziņas veidā (pa tālruni, e-pastu);
 • nodibinātu, aizsargātu un izmantotu Hestio juridiskās prasības;

Jūsu dati tiek apstrādāti uz likumīga pamata, kas ir mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz uzņēmuma darbības optimizēšanu, mūsu juridisko prasību un interešu aizsardzību, vietnes, preču un pakalpojumu izmantošanas drošībai un, ja datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, uzņēmējdarbību regulējošie, tostarp nodokļu tiesību akti, patērētāju aizsardzības tiesību akti), dati tiek apstrādāti nolūkā nodrošināt mūsu uzņēmuma darbības atbilstību šiem tiesību aktiem (VDAR 6. panta 1. punkta “c”, “d “un “f” apakšpunkts).

 

6. Personāla atlases

Kad jūs piesakāties uz Hestio vakanci, mēs apstrādājam jūsu sniegtos personas datus (ieskaitot pievienotajā CV, pieteikuma vēstulē, interviju laikā utt. sniegtos datus), lai izvērtētu jūsu atbilstību konkrētam amatam, veiktu atlases procedūras un atkarībā no situācijas – izteiktu jums darba vai prakses vietas piedāvājumu.

Mēs apliecinām, ka glabājam jūsu datus drošā un konfidenciālā veidā.

Jūsu datiem varēs piekļūt Hestio personāls, kas ir atbildīgs par personāla atlasi, kā arī to nodaļu vadītāji vai uzņēmuma vadītāji kuru uzdevumā tiek veikta personāla atlase. 

Hestio IT nodaļa var piekļūt Jūsu datiem, uzturot datoru programmatūru, tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu pienācīgu programmatūras darbu.

Jūsu sniegtie dati netiks izmantoti nekādā citā kontekstā un netiks atklāti citiem.

Ja pēc jūsu pieteikuma jūs nesaņemat darba vai prakses vietas piedāvājumu, jūsu personas dati jūsu piekrišanas gadījumā, tiks glabāti un apstrādāti vienu gadu no datu saņemšanas datuma personāla atlasei nākotnē.

Ja jūs tiekat pieņemts darbā Hestio, mēs glabāsim atlases datus atbilstoši termiņam un kārtībai, kā Hestio apstrādā sava personāla datus, par ko jūs saņemsiet informāciju, uzsākot darbu uzņēmumā.

Jums ir tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem jūsu personas datiem, tos labot, papildināt vai atjaunināt. Tāpat jums ir tiesības iebilst pret turpmāku jūsu sniegto personas datu apstrādi personāla atlases nolūkā un pieprasīt, lai jūsu dati tiek dzēsti, nosūtot savu pieprasījumu uz info@hestio.lv .

Dati tiek apstrādāti pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta “a” un “f” apakšpunkts.

Apstrādātie dati

 • Lai reģistrētu jūsu Kontu vietnē hestio.lv: autentifikācijas dati (piemēram, parole), identifikācijas dati (piemēram, vārds un uzvārds) saziņas dati (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa nr., adrese un pēc izvēles citi saziņas dati), izvēles dati (piemēram, atļauja komerciālu paziņojumu, reklāmas saņemšanai).
 • Lai  jūs varētu  vietni hestio.lv lietot un pārvaldīt Kontu: jūsu izvēlētie autentifikācijas dati (piemēram, parole), identifikācijas dati (piemēram, vārds un uzvārds) saziņas dati (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa nr., adrese un pēc izvēles citi saziņas dati), izvēles dati, pirkumu vēsture. 
 • Lai jūs varētu veikt pasūtījumu vietnē hestio.lv: vārds un uzvārds un citi identifikācijas dati līguma noslēgšanai un rēķina izrakstīšanai (piemēram, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas kods) un līguma izpildei nepieciešamā kontaktinformācija, t.i. lai apmaksātu, sagatavotu un nogādātu jums pasūtījumu, sazinātos tai skaitā atbildētu uz jūsu rakstīto, piemēram; tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Lai veiktu pasūtījumu bez sava Konta izveidošanas: vārds un uzvārds un citi identifikācijas dati līguma noslēgšanai un rēķina izrakstīšanai (piemēram, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas kods) un līguma izpildei nepieciešamā kontaktinformācija, t.i. lai apmaksātu, sagatavotu un nogādātu jums pasūtījumu, sazinātos tai skaitā atbildētu uz jūsu rakstīto, piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Šādi dati tiks saglabāti un apstrādāti līdz ar pasūtījumu un pasūtījuma dokumentiem, kamēr būs aktuāla to nepieciešamība. 
 • Apstrādājot maksājumu, kopā ar informāciju par pasūtījumu tiks apstrādāti un glabāti šādi jūsu dati: identifikācijas informācija, informācija par darījumu, par maksājuma summām, ar maksājuma izpildi saistītie dati, piemēram, maksājuma veids, maksājumu kartes Nr. vai bankas konta Nr., izpildes datums. Informējam, ka mums nav piekļuves jūsu konfidenciālajiem bankas rekvizītiem un maksājumu kartes datiem, jo ievadot datus internetbankā, vai maksājumu kartes datus, šie dati tiek novadīti uz  attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja drošu serveri. Atbildība par datu aizsardzību maksājuma laikā attiecināma uz jūsu izmantoto maksājumu karti vai maksājumu nodrošinātāju.
 • Lai izpildītu jūsu pirkuma līgumus, kas noslēgti  vietnē hestio.lv reģistrētam pircējam: vārds un uzvārds, cita identifikācijas informācija, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts),, informācija par jūsu pirkumu vietnē, tai skaitā preces veids, daudzums, cena,  norēķinu informācija, informācija par piegādes metodi un laiku, informācija par pasūtījuma izpildi (izmaiņām/atcelšanu). 
 • Lai izpildītu līgumus, kas noslēgti bez reģistrācijas  vietnē hestio.lv: vārds un uzvārds, cita identifikācijas informācija, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese (iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), , informācija par jūsu pirkumu, vietnē, tai skaitā preces veids, daudzums, cena, norēķinu informācija, informācija par piegādes metodi un laiku, informācija par pasūtījuma izpildi (izmaiņām/atcelšanu).  
 • Lai informētu jūs par jūsu norādīto preču pieejamību un izmaiņām pasūtījumā: preču veids, e-pasta adrese vai cits jūsu norādīts saziņas veids.
 • Lai informētu jūs par hestio.lv piedāvājumu, izveidotu jūsu interesēm atbilstošu piedāvājumu: iegādāto preču, tai skaitā atpakaļ atgriezto vēsture,  vārds, uzvārds, jūsu norādītie saziņas dati.
 • Lai nosūtītu informāciju par reklāmas kampaņām, īpašiem piedāvājumiem, atlaidēm, atlaižu kodus utaml: e-pasta adrese vai cits jūsu norādīts saziņas veids.
 • Dalībai lojalitātes programmās: dati par kopējiem pirkumiem un lojalitātes kartes dati.
 • Lai jūs varētu piedalīties aptaujās un izteikt savu vērtējumu ar mērķi uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus un piedāvājumus: iegādāto preču veids, aptaujas anketu aprites dati, atbildes, viedokļi, vērtējumi, saziņas veids (e-pasts, tālrunis vai pasts), vārds, uzvārds. 
 • Lai iegūtu statistiku, gan pārskatiem, gan mūsu tiešsaistes pakalpojumu piedāvājuma uzlabošanai un paplašināšanai, piemēram, kādas preces pērk, cik piegādes ir veiktas, cik daudz sūdzību ir saņemts, atgrieztās preces utaml: preču veidi, maksājumu veidi, pasūtījumu un piegādes veidi un reģioni, atgrieztās preces, noteikti jūsu izvēles dati. Šajos nolūkos mēs neapstrādāsim jūsu vārdu uzvārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši norādīt uz jums kā konkrētu personu.
 • Lai jūs varētu ar mums sazināties: vārds, uzvārds, darījuma dati (piemēra, piegādes adrese, pasūtītās preces), kontaktinformācija (piemēram, pasta adrese, tostarp iela, ēkas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts, e-pasta adrese, tālruņa numurs). 
 • Balss saziņas gadījumā, lai uzlabotu apkalpošanas kvalitāti, mēs, iespējams, ierakstīsim sarunas. Jūs par to tiksiet informēts zvana sākumā. Ieraksti nepieciešami arī lai  pārbaudītu darījumus, nodrošinātu aizsardzības pasākumus un drošību un apmācītu par klientu apkalpošanu atbildīgos darbiniekus. .
 • Lai nodrošinot informācijas drošību, identificētu iespējamos draudus, krāpšanu, nelikumīgas darbības, kā arī aizsargātu sistēmu un tās datus no neatļautām darbībām: veiktās darbības Kontā, piekļuves un izmaiņu Kontā vēsture, identifikācijas dati.
 • Lai izskatītu un apstrādātu personas datus, kas saistīti ar patērētāju tiesību realizēšanu, piemēram, tiesību aktos noteiktu garantiju saņemšanu, preču atgriešanu, apmaiņu, tostarp arī tiešas saziņas veidā (pa tālruni, e-pastu): vārds, uzvārds, nepieciešamības gadījumā citi identifikācijas dati, jūsu norādītais saziņas veids, piemēram: tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, kā arī citu jūsu sniegto informāciju, kas saistīta ar patērētāja tiesību realizēšanu;
 • Lai sniegtu atbildes uz jūsu sūdzībām: vārds, uzvārds, nepieciešamības gadījumā citi identifikācijas dati, jūsu norādītais saziņas veids, piemēram, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, cita jūsu sniegtā informācija, kas saistīta ar sūdzības priekšmetu, piegādes un saņemšanas dati, dati par sūdzības iemesliem, summām, bankas rekvizītiem, naudas līdzekļu atmaksu, problēmas risinājumu. 
 • Jebkādu strīdu risināšanā: otras puses identifikācijas dati, dati par strīda priekšmetu un ar to saistīto darījumu, nepieciešamā kontaktinformācija, kā arī dati, kas saistīti ar strīda atrisināšanu.
 • Lai izpildītu tiesību aktu prasības, piemēram– kārtotu lietvedību un grāmatvedību, gatavotu pārskatus, sagatavotu juridiskas prasības, atbildētu uz tādām, novērstu un izmeklētu prettiesiskus nodarījumus, novērstu vietnes ļaunprātīgu izmantošanu, risinātu jautājumus, kas saistīti ar preču defektiem, atsauktu bīstamas preces: vārds uzvārds, nepieciešamības gadījumā citi identifikācijas dati, dati par precēm, maksājumiem, piegādes informācija, kontaktinformācija.

Dati, atbilstoši to raksturam un apstrādes iespējām var tikt apstrādāti gan automatizēti, gan manuāli.

Datu subjektu tiesības

Attiecībā uz personas datu apstrādi jums ir šādas tiesības:

 • dzēst savu Kontu, sadaļā “Mani dati” uzsākot Konta dzēšanas procedūru;
 • dzēst savus datus, nenorādot iemeslu; attiecīgi tā rezultātā jūsu Konts  vietnē var tikt izdzēsts, tomēr dati, kas attiecas uz veiktiem darījumiem vai dati, kurus jāsaglabā atbilstoši tiesību aktu prasībām netiks dzēsti;
 • iebilst savu datu apstrādāšanai kopumā vai daļēji un noteiktam mērķim;
 • ierobežot savu datu apstrādi uz noteiktu laiku vai noteiktā apmērā;
 • piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju vai apstiprinājumu par to apstrādi;
 • pieprasīt labot vai Kontā labot savus nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus. Labot vai atjaunot savus personas datus pēc Konta izveides jūs varat sadaļā “Mani dati”;
 • atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei, tai skaitā atsacīties no reklāmas materiālu saņemšanas vai datu apstrādes tiešā marketinga nolūkiem;
 • pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība).  Šajā gadījumā varat sazināties ar mums, izmantojot saziņas veidlapu, norādot tās organizācijas nosaukumu un adresi, kurai mums jānosūta jūsu dati, kā arī datu apjomu, t. i., norādot, kāda informācija mums jānosūta. Pārsūtīšana notiks elektroniski, tiklīdz jūsu pieprasījums būs apstiprināts. Tas nepieciešams, lai garantētu šo datu drošību un apstiprinātu, ka pieprasījumu esat veicis tieši jūs;
 • vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, varat rakstīt iesniegumu, izmantojot mūsu norādītos saziņas veidus. Pieprasījumu iesniegšana un tiesību izmantošana neietekmēs mūsu jau pabeigtās darbības. Jūs mēneša laikā saņemsiet atbildi uz iesniegumu.

Ir jāņem vērā, ka lai saņemtu mūsu pakalpojumus, nav iespējams atteikties no visu datu apstrādes. Vienmēr tiks apstrādāti ar līguma izpildi saistītie un tam nepieciešamie dati.

Visos gadījumos, pēc jūsu pieprasījuma mēs neapstrādāsim vai atbilstoši ierobežosim personas datu apstrādi, izņemot, ja mums būs leģitīmi konkrētu datu apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm un tiesībām, piemēram lai apkopotu pierādījumus, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgas tiesības un prasības.

Saziņa saistībā ar personas datiem

Jūs varat mums sūtīt paziņojumus vai pieprasījumus saistībā ar personas datiem, izmantojot izvēlēto saziņas veidu:

 • e-pasts: info@hestio.lv;
 • tālruņa numurs: +371 67609500;
 • saziņas veidlapa, kas pieejama mūsu  vietnē;
 • vēstule uz šo adresi: Kleistu iela 18a-2, Rīga, Latvija, LV-1067.

Datu glabāšana un kopīgošana

Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik nepieciešams Politikā minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs plānojam datu glabāšanas periodus tā,  lai tiktu apstrādāti tikai tie dati, kas ir nepieciešami konkrētajam nolūkam. Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, tiks apstrādāti, kamēr ir spēkā un nav atsaukta dotā piekrišana.

Ar pirkumiem, atpakaļatdošanu un rēķiniem saistītie dati tiek apstrādāti kā daļa no mūsu grāmatvedības dokumentiem laikposmā, kas ir noteikts piemērojamos tiesību aktos. Ar parādu piedziņu saistītie dati tiek glabāti līdz pabeigta parāda piedziņa un notecējis prasības noilguma periods. Dati, kas ir saistīti ar juridiskām prasībām, tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams lietas pabeigšanai un prasības noilguma periodam. 

 

Ja Pircējs ilgāk nekā gadu nepiereģistrējas savā Kontā, tas var tikt dzēsts.

Mēs galveno kategoriju personas datus glabājam šādu periodu:

 • kamēr vietnē hestio.lv pastāv jūsu Konts;
 • nereģistrētu lietotāju personas dati pasūtījumos- 5 gadus pēc tā taksācijas gada beigām, kurā radās jūsu fiskālās saistības vai citu termiņu, ja to prasa konkrēti tiesību akti noteiktai personas datus saturošu dokumentu grupai;
 • ar veiktiem darījumiem saistītie dati - 5 gadus pēc tā taksācijas gada beigām, kurā radās jūsu fiskālās saistības vai citu termiņu, ja to prasa konkrēti tiesību akti noteiktai personas datus saturošu dokumentu grupai;
 • atpakaļ atgriešanas datus- 5 gadus;
 • saistībā ar Klientu apkalpošanas dienesta izmantošanu vai citu saziņu ar Hestio (jebkādā veidā) — 2 gadus pēc katras saziņas reizes;
 • mūsu mārketinga materiāli — līdz jūs atsaucat savu piekrišanu;
 • tiešas preču reklāmas — līdz jūs atsaucat savu piekrišanu;
 • gaidot paziņojumu par preces pieejamību — līdz 6 mēnešiem pēc jūsu pieprasījuma vai līdz atsaukumam;
 • dati statistikas veidošanai - 2 gadus; 
 • dažādos strīdos, prasību izvirzīšana vai aizstāvēšana, tai skaitā sūdzību gadījumos — līdz strīds ir izbeigts, sūdzība vai prasība pabeigta un/vai  pagājis attiecīgajos tiesību aktos noteiktais prasības noilgums

 

Datu pārsūtīšana apstrādei un datu kopīgošana

Mēs pārsūtām jūsu datus apstrādei tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu noteiktus Hestio partneru un uzņēmumu mērķus. Šie dati tai skaitā tiek kopīgoti Hestio noliktavas un tirdzniecības darbiniekiem. Lai jums būtu ērtāk izmantot internetveikalu, mēs varam kopīgot jūsu datus arī ar IT vai analītisko pakalpojumu nodrošinātājiem (piem., attiecībā uz personalizētu preču attēlošanu vai lietotāju segmentāciju), ar mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem (piem., izmantojot programmatūru pakalpojumu sniedzēja serveros), ar pusēm, kas nosūta korespondenci attiecībā uz mūsu preču un pakalpojumu reklāmu (mārketinga materiāli). Mēs nododam datus arī organizācijām, kas piedalās  vietnē hestio.lv noslēgtā līguma izpildē, piem., pārvadātājam, kurjerpastam un maksājumu apstrādātājiem. Viņi kļūst par pārziņiem brīdī, kad dati tiek kopīgoti. 

Jūsu personas dati tiks kopīgoti ar trešām pusēm vai citām organizācijām tikai tādiem mērķiem, kas aprakstīti Privātuma politikā. Tādējādi jūs nesaņemsiet citu uzņēmumu reklāmas materiālus. Mēs nenodrošinām reklāmas pakalpojumus trešām pusēm.

Mēs garantējam drošu jūsu personas datu apstrādi, izmantojot efektīvus un pareizi izvēlētus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Noteiktos gadījumos mēs nodosim personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, tiesām, citām tiesībsargājošajām iestādēm, tai skaitā lai izpildītu tiesību aktu prasības, pēc iestāžu pieprasījuma, lai aizstāvētu jūsu vai savas juridiskās intereses, kā arī sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības (strīdu risināšanai). 

Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 

Komerciālā informācija – mārketinga ziņojumiem

Jūs varat pieteikties mārketinga ziņojumu saņemšanai, savā Kontā atbilstošā izvēlnē ievadot savu izvēlēto saziņas veidu.  Sniedzot šos datus, jūs piekrītat (e-pastā vai īsziņās) saņemt komerciālo informāciju, ko sūta tikai Hestio. Mēs izmantojam elektroniskos saziņas līdzekļus, lai informētu jūs par pieejamām precēm un pakalpojumiem, tendencēm, īpašiem piedāvājumiem, izpārdošanām, reklāmas kodiem (šim nolūkam mēs varam kopīgot jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru ar mūsu uzticamiem partneriem) un nepabeigtiem pirkumiem internetveikalā. Iespējams, jums arī tiks lūgts izteikt viedokli aptaujās.

Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt mārketinga materiālu saņemšanu, noklikšķinot uz saites, kas pieejama katrā materiāla ziņojumā, vai nosūtot e-pasta ziņu uz adresi info@hestio.lv.

 

Paziņojums par preču pieejamību

Pēc pieprasījuma mēs varam jums nosūtīt elektroniskus paziņojumus par jūsu norādīto preču pieejamību. Kad prece būs pieejama, saņemsiet paziņojumu jūsu norādītajā e-pasta adresē. Personas dati tiek sniegti brīvprātīgi, bet tie ir nepieciešami, ja vēlaties saņemt paziņojumu.

Sīkfailu politika

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par jūsu pārlūkprogrammu ar mērķi uzlabot jūsu ērtības un drošību tīmekļa vietnes lietošanas laikā. Mēs cienām jūsu konfidencialitāti, tāpēc jebkurā brīdī varat konfigurēt sīkfailu iestatījumus. Vairums tīmekļa pārlūkprogrammu ļauj parādīt, dzēst un pārvaldīt sīkfailu iestatījumus. Saglabātā informācija palīdz mums uzlabot piedāvājumus, lai tie atbilstu jūsu preferencēm. 

 

Sīkfaili, angļu valodā sauktas cookies, ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni.

Hestio lv  vietnē tiek izmantoti šādi sīkfaili:

 • stingri nepieciešami/ būtiski sīkfaili, kuri ir svarīgi tīmekļa vietnes navigācijai un lietotāja izvēlēto iespēju izmantošanai;
 • snieguma sīkfaili, kas apkopo informāciju par to, kā lietotāji izmanto tīmekļa lapu, piemēram, kādus šķirkļus viņi apmeklē visbiežāk un kādus kļūdu ziņojumus saņem no tīmekļa vietnes. Šo sīkdatņu mērķis ir uzlabot tīmekļa vietnes darbību;
 • funkcionalitātes sīkfaili, kas ļauj atcerēties lietotāja izdarītas izvēles (piemēram, teksta lielumu, citas tīmekļa lapas pielāgojamās funkcijas) un identifikatorus (piemēram, lietotājvārdu, valodu vai lietotāja valsti), lai sniegtu personalizētākas vietņu izmantošanas iespējas;
 • mērķauditorijas atlases / reklāmas / uzvedības sīkfaili, kas ļauj lietotājam parādīt personalizētu reklāmu un veikt tirgus izpēti un analīzi, kas balstīta uz lietotāju uzvedības un interešu datiem. Iegūtos anonimizētos datus hestio lv var nodot reklāmas un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem;
 • sīkdatnes, ko izmanto multivides nodrošināšanai un ieraksta tehnisko informāciju, kas nepieciešama video vai audio materiālam, piemēram, attēla kvalitāte, tīkla savienojuma ātrums un buferizācijas parametri;
 • sociālie spraudņi satura koplietošanai. Daudzi sociālie tīkli piedāvā sociālos spraudņus, kas ļauj sociālo tīklu lietotājiem dalīties ar saturu pēc saviem ieskatiem. Šādi spraudņi glabā sīkdatnes lietotāja darbstacijā, tādejādi attiecīgais sociālais tīkls var identificēt dalībniekus, kas sazinās ar šādiem spraudņiem.

Šīs sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai vietne darbotos, bet tās nodrošina labāku pārlūkošanas kvalitāti. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties pienācīgi.

Ja sīkdatne ir būtiska pakalpojuma sniegšanai, ko lietotājs ir skaidri pieprasījis, jūsu piekrišana sīkdatnes izmantošanai nav nepieciešama.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un dati ir mūsu kontrolē. Tie netiek izpausti trešajām personām.

Vietne hestio.lv izmanto arī "Google Analytics", tīmekļa analītikas pakalpojumu, ko sniedz "Google, Inc" ("Google"). Informācija, ko šī sīkdatne ģenerē par jūsu šīs vietnes lietojumu (ieskaitot jūsu IP adresi), tiks nosūtīta uz "Google" serveriem un tiks tur glabāta. "Google" izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu vietnes lietojumu, apkopotu ziņojumus par vietnes darbībām vietnes vadītājiem un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar vietnes darbībām un interneta lietojumu. "Google" var nosūtīt šo informāciju trešajām personām, kad tas ir nepieciešams tiesību aktu ietvaros vai ciktāl trešās personas apstrādā šos datus "Google" vārdā. "Google" nekad nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem datiem Google turējumā. Izmantojot mūsu vietni, Jūs dodat atļauju "Google" datu apstrādei saistībā ar jums . 

Pēc vēlēšanās jūs varat sīkfailus kontrolēt mūsu nodrošinātajā sīkdatņu pārvaldīšanas rīkā.

 

Sīkfailu dzēšana

Noklusējuma tīmekļa pārlūkprogrammas vai cita programmatūra, kas instalēta datorā vai citā lietotāja ierīcē un savienota ar internetu, pieļauj noteiktu sīkfailu glabāšanu ierīcēs. Jebkurā brīdī, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, jūs savos konfidencialitātes iestatījumos varat atspējot vai dzēst sīkfailus no mūsu internetveikala vai mūsu partneriem. Sīkfailu atspējošanas/dzēšanas metode atšķiras atkarībā no jūsu izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas. Lai uzzinātu, kā dzēst sīkfailus, atveriet tīmekļa pārlūkprogrammas sadaļu Palīdzība. Piemēram, sīkfailus Internet Explorer var pārveidot šādā veidā: Rīki -> Interneta opcijas -> Konfidencialitāte; Mozilla Firefox — šādi: Iestatījumi -> Privātums un drošība; un Google Chrome — šādi: Iestatījumi -> Konfidencialitāte un drošība -> Sīkfaili un citi vietņu dati.

Tālāk redzamas saites uz tīmekļa pārlūkprogrammām (ar informāciju par to, kā galapunkta ierīcēs izmainīt to iestatījumus):

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)
• Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)
• Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
• Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)
• Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

Informāciju par sīkfailu pārvaldību mobilajā tālrunī vai citā mobilajā ierīcē meklējiet konkrētā tālruņa vai mobilās ierīces lietotāja pamācībā/rokasgrāmatā.

Jūs varat bloķēt sīkfailu apkopoto tīmekļa vietnes lietojuma datu saglabāšanu (tai skaitā IP adresi) un to pārraidīšanu uz Google, kā arī neļaut Google tos kopīgot, lejupielādējot un instalējot šeit pieejamo spraudni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ja nevēlaties saņemt personalizētu mūsu preču attēlošanu vai reklāmas, varat izmantot tālāk minētos risinājumus:

 • pārlūkprogrammā izvēlieties piemērotus iestatījumus, atspējojot trešās puses sīkfailus;
 • atspējojiet sīkfailus sadaļā Reklāmguvumu uzskaite, t.i., atspējojiet sīkfailus no domēna “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads; šie iestatījumi tiks dzēsti pēc sīkfailu dzēšanas;
 • vietnē http://www.aboutads.info/choices atspējojiet personalizētas reklāmas, kas piedalās kampaņā “About Ads” (Par reklāmām); iestatījumi tiks dzēsti pēc sīkfailu dzēšanas;
 • vietnē http://www.google.com/settings/ads/plugin pastāvīgi atspējojiet sīkfailus Firefox, Internet Explorer vai Google Chrome, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ierobežot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti.
 • Vairāk informācijas par Google konfidencialitātes politiku skatiet šeit: https://policies.google.com/privacy.

 

Spraudņi un pikseļi

Facebook spraudnis

Mūsu vietne ietver Facebook spraudni (“Facebook Inc.”, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, ASV). Facebook spraudnis mūsu vietnē ir apzīmēts ar Facebook logotipu. Šis spraudnis izveidos tiešu savienojumu ar jūsu profilu Facebook serverī. Izmantojot jūsu IP adresi, Facebook uzzinās, ka esat apmeklējis mūsu vietni.

Ja apmeklējat mūsu vietni, kad esat pieteicies Facebook profilā, Facebook saglabā informāciju par apmeklējumu. Pat tad, ja neesat pieteicies, Facebook spēj iegūt jūsu IP adreses informāciju. Mēs vēlamies uzsvērt, ka Facebook neinformē mūs par datiem, ko tas apkopo, vai to izmantošanas veidu. Facebook savākto datu mērķis un apmērs mums nav zināmi.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar Facebook vai izlasiet tā lietošanas nosacījumus: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ja nevēlaties Facebook nodot informāciju par mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu, iesakām vispirms izrakstīties no Facebook konta.

 

Pixel un līdzīgas tehnoloģijas

Partneri, kuru pakalpojumus mēs izmantojam, mūsu tīmekļa vietnēs var izvietot tā saukto pikseli. Izmantojot pikseli vai līdzīgu tehnoloģiju, tiek izveidots savienojums ar mūsu partneru serveriem, kad jūs apmeklējat mūsu vietnes. Pikseļa izvietošanai ir nepieciešama jūsu piekrišana, ko jūs sniedzat, piekrītot reklāmas sīkfailiem. Mūsu partneri var saskaņot mūsu produktu īpašos piedāvājumus ar jūsu  izvēlēm, kuras noteiktas, pamatojoties uz informāciju, kas mūsu partneriem sniegta, kad jūs lietojat vietnes.

Tādējādi jūs varat saņemt personalizētu saturu par mūsu produktiem, lai tie būtu jums interesantāki un atbilstu jūsu vēlmēm. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu. 

 

Facebook Pixel

Mūsu tīmekļa vietnes ietver Facebook Pixel, lai mēs varētu reklamēt savu zīmolu preces jums, ņemot vērā jūsu intereses, kad apmeklējat Facebook vai citas šo rīku izmantojošas vietnes. Attiecīgi jūs varat saņemt personalizētu reklāmu, lai mūsu tīmekļa vietne un piedāvātās preces jums šķistu pēc iespējas interesantākas un vislabāk atbilstu jūsu vajadzībām. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu. Savāktie dati ir anonīmi, jo mēs neiegūstam informāciju par lietotāja identitāti. Datus glabā un apstrādā Facebook, tāpēc ir iespējams savienoties ar atbilstošo lietotāja profilu. Facebook šos datus izmanto reklāmas nolūkos. Vairāk informācijas par konfidencialitātes aizsardzību skatiet Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs varat reklāmas iestatījumos deaktivizēt atkārtotas reklāmas funkciju ar nosaukumu “Custom Audiences” (Pielāgotas publikas). Lai to paveiktu, jums jāpierakstās kontā.

 

TikTok Pixel

Mūsu tīmekļa vietnes satur TikTok Pixel, tāpēc katru reizi, kad apmeklējat TikTok tīmekļa vietni, jums tiek piedāvātas uz jūsu interesēm balstītas reklāmas par mūsu zīmolu precēm. Attiecīgi jūs varat saņemt personalizētas reklāmas par mūsu precēm, kas jums varētu šķist interesantas un vislabāk atbilstu jūsu vēlmēm. Saņemot šādus datus, mēs varam arī noteikt personalizētu reklāmu panākumu apmēru un veidot atskaites par šo saturu. Savāktie dati ir anonīmi, jo mēs neiegūstam informāciju par lietotāja identitāti. Datus glabā un apstrādā TikTok, tāpēc ir iespējams savienoties ar atbilstošo lietotāja profilu. TikTok šos datus izmanto reklāmas nolūkos.
Vairāk informācijas par konfidencialitātes aizsardzību skatiet TikTok tīmekļa vietnē: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

 

Sīkfailu izmantošana Hestio sociālo tīklu profilos

Mums ir profili sociālajos tīklos: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok (turpmāk — “sociālie tīkli”), kuros mēs publicējam informāciju par mūsu zīmolu precēm. Sociālo tīklu administratori saglabā jūsu uzvedības datus, izmantojot sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas katrā mijiedarbībā ar mūsu profiliem. Administratori definē personas datu apstrādes pilnu apjomu un mērķus sociālajos tīklos.

Ja apmeklējat mūsu profilus, mēs iegūstam piekļuvi vispārējai statistikai par jūsu interesēm un demogrāfiskajiem datiem (piemēram, vecumam, dzimumam, reģionam), kurus izveido sociālo tīklu administratori. Mēs esam pilnībā atbildīgi par šo profilu pārvaldīšanu un ziņu ievietošanu tajos, par lietotāju publicētajām ziņām, kā arī par ziņām privātajos ziņojumos un saziņu konkrētās sociālo tīklu tīmekļa vietnēs.

Ja jums ir konts konkrētā sociālo tīklu tīmekļa vietnē, mums ir piekļuve informācijai, ko iestatījāt kā publisku, saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā citiem vietnes lietotājiem.

Kad jūs apmeklējat profilu, sociālo tīklu administrators izmanto sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai pārraudzītu lietotāju uzvedību un jūsu veiktās darbības. Informācija tiek apkopota, lai izveidotu, piemēram, vietnes statistiku. Statistika ietver tikai anonimizētus statistikas datus par lietotājiem, kas apmeklē profilu, un tos nevar sasaistīt ar konkrētu personu. Mums nav piekļuves personas datiem, ko sociālie tīkli izmantojuši, lai sagatavotu, piemēram, vietnes statistiku.

Pateicoties sociālo tīklu ģenerētajai statistikai, mums ir informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu profilus un kāds publicētais saturs ir vispopulārākais. Ar šo informāciju mēs uzlabojam savus profilus, precīzāk pielāgojot publicēto saturu jūsu interesēm un preferencēm. Katras sociālo tīklu tīmekļa vietnes administrators ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi vietnes statistikas ģenerēšanas nolūkā. Tātad katram administratoram ir pienākums informēt jūs par visiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi vietnes statistikas izveidošanas nolūkā, kā arī par iespējām izmantot tiesības uz konfidencialitātes aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Mēs izmantojam sociālo tīklu tīmekļa vietņu piedāvātos pakalpojumus, lai reklamētu preces un pakalpojumus, it īpaši ar lietotāju segmentācijas palīdzību un tādām darbībām, kas ļauj mums pareizi pielāgot piedāvātās preces jūsu vajadzībām (saskaņā ar šo vietņu lietošanas nosacījumos izklāstītajiem noteikumiem).

Lai uzzinātu vairāk informācijas par jūsu datu aizsardzības tiesībām saistībā ar vietnes statistikas izveidošanu un par iespējām šīs tiesības tiešā veidā izmantot, mijiedarbojoties ar sociālajiem tīkliem, apmeklējiet tālāk norādītās tīmekļa vietnes.

 

 

Privātuma politika Google tīmeklī

Google Analytics paziņojums par datu aizsardzību

Mūsu vietnes izmanto Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mauntinvjū, CA 94043, ASV”) tīmekļa pakalpojumu analīzes mehānismus Google Analytics, Google Double Click un Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click un Google Tag Manager izmanto sīkfailus, lai analizētu, kā tīmekļa vietnes tiek izmantotas. Sīkfailu apkopotā informācija tiek pārraidīta uz Google serveriem ASV un arhivēta.

Ja mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā ir aktivizēta IP anonimizācijas funkcija, Google saīsina jūsu lietotāja IP. Tas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, kas norādītas līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu. Tikai īpašos gadījumos pilna IP adrese tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saīsināta. Šādā veidā mūsu tīmekļa vietnē ir aktīva IP adrešu anonimizācijas funkcija.

Pēc tīmekļa vietnes operatora pieprasījuma Google izmanto apkopoto informāciju, lai analizētu trafiku tīmekļa vietnē un sagatavotu atskaites par tīmekļa vietnes un citu ar  vietni hestio.lv saistīto pakalpojumu izmantošanu. Jūsu pārlūkprogrammas sniegtā IP adrese Google Analytics netiek uzglabāta kopā ar citiem Google datiem.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes lietojumu nolūkā to uzlabot un piedāvāt jums patīkamas mūsu zīmola preces.

 

Google Ads

Izmantojot Google Ads rīkus, jūsu dati var tikt nosūtīti citiem Hestio partneriem un pakalpojumu sniedzējiem. Google Ads izmantošanas mērķis ir ar Google Ads ārējās tīmekļa vietnēs reklamēt mūsu zīmolu preces. Pamatojoties uz reklāmas kampaņu datiem, mēs varam noteikt, cik lielus panākumus ir guvušas reklāmas darbības. Mēs to darām, parādot tikai reklāmas, kas atbilst jūsu modes preferencēm, un mūsu mērķis ir uzlabot tīmekļa vietni, lai tā jums šķistu patīkamāka. Ja ienāksiet mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot Google reklāmu, Google Ads, jūsu datorā tiks saglabāti sīkfaili, bet tie neļaus jūs pilnībā identificēt. Savāktā informācija var būt saistīta ar konkrētu reklāmu parādīšanu tīmekļa vietnēs, Google meklētājprogrammā un pie Google partneriem. Ja esat reģistrēts Google lietotājs, Google, iespējams, saistīs mūsu vietnes apmeklējumu ar jūsu kontu. Ja neesat reģistrēts Google lietotājs vai neesat pierakstījies, Google, iespējams, saglabās arī jūsu IP adresi.

 

Google Ads Customer Match

Izmantojot rīku Google Ads klientu atbilstība, mēs varam iesniegt drošu mūsu klientu e-pasta adrešu vai tālruņa numuru datubāzi Google rīkiem. Ja esat reģistrēts lietotājs, piemēram, YouTube, Gmail vai citās Google grupas vietnēs, un jūsu e-pasta adrese vai tālruņa numurs ir tāds pats kā tas, kuru norādījāt, apmeklējot Google grupas vietnes, jums var tikt rādīti sponsorēti ziņojumi par mūsu piedāvājumiem, tendencēm, īpašiem piedāvājumiem, izpārdošanām vai atlaižu kuponiem. Izmantojot šo rīku, mēs nenodosim reklāmas informāciju tieši caur jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Lai iegūtu vairāk informācijas par reklāmu rādīšanu atbilstoši izveidotajam klientu sarakstam, apmeklējiet vietni: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

 

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Mēs izmantojam tīmekļa pakalpojumu analīzes mehānismus, kurus piedāvā Google mārketinga platforma, lai novērtētu mūsu zīmolu tirdzniecības veicināšanas un reklāmas kampaņas. Tā mērķis ir optimizēt noteiktu reklāmu parādīšanu, aktīvāk rādot tās reklāmas, kas atbilst  jūsu interesēm. Šis rīks ļauj savākt un uzglabāt informāciju par reklāmām, uz kurām esat noklikšķinājis, kā arī informāciju, kas balstīta uz jūsu rīcību trešo pušu tīmekļa vietnēs. Google izmanto sīkfailu ID, lai ierakstītu to, kādas reklāmas tiek parādītas noteiktās pārlūkprogrammās, un tādējādi tās netiek parādītas vairākas reizes. Turklāt Google var izmantot sīkfailu ID, lai ierakstītu sarunas, kas saistītas ar reklāmu pieprasījumiem. Sīkfaili nesatur personas datus, piemēram, e-pasta adreses, uzvārdus vai dzīvesvietas adreses. Šis rīks ļauj jūsu pārlūkprogrammai automātiski savienoties ar Google serveri.

Vairāk informācijas par Google mārketinga platformu meklējiet https://marketingplatform.google.com/about/.

 

Konfidencialitāte un drošība

Mēs nodrošinām konfidenciālu, caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi, kā arī rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību un aizsardzību, mēs neizpaužam personas datus, ja vien pretējais nav noteikts tiesību aktos. 

Esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, aizsardzību no nejaušas atklāšanas vai nelikumīgas datu apstrādes. Piekļūt jūsu personas datiem, tos apstrādāt vai izmanīt varat jūs un tikai mūsu pārstāvji, kas ir īpaši pilnvaroti šādu darbību veikšanai.

Ņemiet vērā, ka izveidojot savu Kontu, jāizvēlas tādas sarežģītības piekļuves dati, kas nodrošina lai jūsu datiem nevarētu piekļūt trešās personas. Jums atbilstoši jāglabā savi piekļuves dati personīgajam Kontam un tos nedrīkst nodot trešajām personām.

 

Privātuma politikas izmaiņas

Vietnes hestio.lv pakalpojumi un funkcijas var mainīties, tātad mēs nākotnē, iespējams, izmainīsim Konfidencialitātes politiku. Par jaunajām dokumenta versijām mēs informēsim  vietnē hestio.lv. 

 

Tiesības iesniegt sūdzības.

Ja jums rodas kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Hestio

Ja uzskatāt, ka mēs neatbilstoši VDAR apstrādājam jūsu personas datus, aicinām jūs sazināties ar Hestio. 

Ja neesat apmierināti ar saņemto atbildi, jums  ir tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.